Література

Список рекомендованих джерел

з навчальної дисципліни "Кримінальне право" для студентів 2-го курсу

Завантажити

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Сучасна політика України у сфері протидії злочинності" (ОР "Магістр", денна форма навчання)

Завантажити

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Проблеми кримінальної відповідальності" (ОР "Магістр, денна форма навчання)

Завантажити

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Джерела кримінального права" (ОР "Магістр", денна форма навчання)

Завантажити

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Теоретичні основи кримінально-правової кваліфікації" (ОР "Магістр", денна форма навчання)

Завантажити

Бахуринська О. Протидія організованій злочинності: основні кримінологічні та правові проблеми: навчально-методичний посібник-практикум (кримінальне право та кримінологія). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. с.199

Навчально-методичний посібник спрямований на оволодіння теоретичними та нормативними орієнтирами щодо розуміння поняття, ознак та причин організованої злочинності, ознак організованих злочинних угруповань як суб’єктів організованої злочинної діяльності, організаційних та правових засад державної політики у сфері протидії організованій злочинності, а також практичними навичками із застосування набутих знань при вирішенні практичних завдань, оцінці ефективності нормативно-правових актів у сфері протидії організованій злочинності. Структура посібника включає навчально-теоретичний, методичний та навчально-практичний контент. Розрахований на студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 081 Право.

Завантажити