Література

Список рекомендованих джерел

з навчальної дисципліни "Кримінальне право" для студентів 2-го курсу

Завантажити

 

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Сучасна політика України у сфері протидії злочинності" (ОР "Магістр", денна форма навчання)

Завантажити

 

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Проблеми кримінальної відповідальності" (ОР "Магістр, денна форма навчання)

Завантажити

 

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Джерела кримінального права" (ОР "Магістр", денна форма навчання)

Завантажити

 

Список рекомендованих джерел

до навчальної дисципліни "Теоретичні основи кримінально-правової кваліфікації" (ОР "Магістр", денна форма навчання)

Завантажити

 

Бахуринська О. Протидія організованій злочинності: основні кримінологічні та правові проблеми: навчально-методичний посібник-практикум (кримінальне право та кримінологія). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. с.199

Навчально-методичний посібник спрямований на оволодіння теоретичними та нормативними орієнтирами щодо розуміння поняття, ознак та причин організованої злочинності, ознак організованих злочинних угруповань як суб’єктів організованої злочинної діяльності, організаційних та правових засад державної політики у сфері протидії організованій злочинності, а також практичними навичками із застосування набутих знань при вирішенні практичних завдань, оцінці ефективності нормативно-правових актів у сфері протидії організованій злочинності. Структура посібника включає навчально-теоретичний, методичний та навчально-практичний контент. Розрахований на студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 081 Право.

Завантажити
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Загальні методичні рекомендації щодо розв'язання задач та вирішення завдань з кримінального права (варіант 2022 року)

ЗЧ КП - загальна характеристика ЮСКП, схема та зразки (дфн, 2 курс, 2022 - 2023 н.р.)

ЗЧ КП - методичні рекомендації та зразок вирішення задачі з використанням поглибленого змісту окремого інституту, що стосується кримінального правопорушення.

ЗЧ КП - розв'язання задач, іспитова форма, методичні рекомендації та зразок (дфн, 2 курс, 2022 - 2023 н.р.)

ЗЧ КП - методичні орієнтири та зразки вирішення завдань щодо призначення покарання (дфн, 2 курс, 2022 - 2023 н.р.)

ЗЧ КП - методичні рекомендації та зразок розв'язання задачі щодо призначення покарання (дфн, 2 курс, 2022 - 2023 н.р.)